nbk.nu

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Annonser

Annons
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.

Viktigt!

Kallelse till NBK:s årsmöte 2018-02-18, kl 12:00.

Plats: Klubbstugan, Kajen, Snäckmor

Njutångers Båtklubb håller sitt årsmöte söndagen den 18 februari, kl 12.00 i klubbstugan.

Efter mötet bjuds på kaffe och smörgåstårta.

Anmälan görs till Staffan Dahlbom på tel: 0730860888.

Anmälan önskas senast 2018-02-12, gäller även ev. motioner.

Årsmöte för Njutångers Båtklubb

Dagordning 2018-02-18

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av två justerare

7. Justering av röstlängd

8. Godkännande av verksamhetsberättelse

9. Godkännande av kassarapport

10. Uppläsning av revisionsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

12. Val av styrelse

13. Bestämmande och val av övriga funktionärer (ombud, fogdar, revisorer, valberedning och kommittéer).

14. Diskussion ang. nattvakt.

15. Arbetskvällar, arbetsdagar och arbetsplikt

16. Datumförslag för sjösättning och upptagning

17. Fastställande av medlemsavgifter

18. Info om tillägg till stadgar ang. miljö

19. Info om extra uppläggningsavgift för båtar på land

20. Eventuella motioner

21. Information från styrelsen

22. Mötets avslutande

 


 

Utdrag ur stadgarna:

§16 …(utdrag)

Vagnar och vaggor skall vara märkta med namn och telefonnummer.

De yttersta vagnarna/vaggorna skall efter sjösättning flyttas längst in på planen, enligt direktiv från hamnfogden.

 

Båt som ej sjösättes skall på ägarens bekostnad flyttas in på planen.

Förhöjd avgift tillämpas efter första sommaren på land och påförs för varje efterföljande år båten ligger på land, enligt nedanstående exempel: Sommar avgift (SA), Förhöjd avgift (FA)

Sommarförvaring år 1

SA

Sommarförvaring år 2

SA+FA

Sommarförvaring år 3

SA+2xFA

Sommarförvaring år y

SA+(y-1)xFA

 

 

§ 19.  Miljö

Inledning

Njutångers båtklubb har ett attraktivt läge i ett naturskönt område. Det är därför av stor vikt att klubben arbetar för ett aktivt och hållbart båtliv med stort miljöansvar.

Syfte

Miljöplanen syftar till en ökande miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och revideras enligt nya rön och lagar.

Miljöplanen fastställs av styrelsen och revideras efter behov.

Målsättning

Klubben ska i sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ska vara i linje med Svenska Båtunionens målsättning för att utveckla ett båtliv i balans med naturen.

Aktivitet

Samtliga medlemmar ska skriva under ett dokument där de bekräftar att de tagit del och förstått innehållet i miljöplanen och stadgar.

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-01-16 18:01

php6a9ipapm
phpeqkgbdpm
phpetcbhham
phpfywkd4pm
phph3mjqlam
phpwplkikpm

Njutångers Båtklubb (NBK)

Är belägen längst in i Njutångersfjärden, i den del av fjärden som kallas Snäckmorsviken.

Service

Vi har 5 gästplatser, varav 3 bojar mot bryggnockar och 2 bojar mot kajen, Färskvatten, El, WC och Dusch efter överenskommelse, Sugtömning, Container för hushålls sopor, Trailerramp, Mastkran.

Båthamnen är bevakad!

You are here: